Ställplats

Med mycket lugnt läge bara några meter från Storsjöns strand och med utsikt mot Oviksfjällen och Åreskutan har vi våra uppställningsytor, de flesta med gräs, för husbilar och husvagnar. Ingen bokning behövs.

I anslutning till föreningens befintliga anläggningar har vi byggt den nya

Ställplats Arvesund. 2021 tillkom brygga, boulebana och miljöstation.

Här finns friskvatten, elström, WC och dusch samt tömning av gråvatten och latrin från kassett eller fast tank.

En vandringsled går från ställplatsområdet längs Storsjöns strand.

Ställplatsbesökare har rabatterat entrépris i ArveMuseet sommartid.

Servicen kan användas även utan övernattning till ett lågt specialpris ("kortstopp").

Tillgänglig hela året.

Följ lokal skyltning om lämplig uppställning, service och betalrutiner.

Övernattning                                  250 kr (25 €)

           (inkl el och övrig service)

Service vid kortstopp                 50 kr  (5 €)

           (WC/dusch/latrin/vatten)