Hem

Problem med telefoni

Det har en längre tid varit problem att nå föreningen via telefon. Det ska vara löst under vecka 32 enligt Telia. 

Kontoret svarar på mobilnr 072-5044168

när det är bemannat och ringer annars tillbaka så snart möjligt.


ArveMuseet öppet

tisd-sönd kl 11 - 17 t.o.m. 15 aug.


HamnCaféet öppet

tisd-sönd kl 11-16 3-8 aug

tisd-sönd kl 11-17 10 - 15 aug.


Ångaren Östersund

Inga flera planerade turer i år

men kan abonneras.


Övrigt 

Vandrarhem, grannhus och ställplatser

för husbil/husvagn är fullt öppna

resten av året.

Aktivitetsdagen 31 juli blev mycket lyckad och hade ca 300 besökare.

Ställplatsen får överlag mycket positiva kommentarer från gästerna!


Se även det modiferade sommarprogrammet.


Så var 2020

I det fylliga 2020-programmet tvingades vi att inställa de flesta evenemangen pga covid-19. Museet hade dock bra med besök. På caféet fungerade självservering. Hela 900 övernattningar på ställplatsen för husbilar innebar ökning 50% !


Plan och utfall 2021

Pandemin pågår ännu. Ingen vet hur länge och exakt hur man bör förhålla sig till den.

Många evenemang i vårt preliminära sommarprogram 2021 inställdes tyvärr.

I sommar kan Ångbåten beses då den ligger i hamn. Se även ovan. 


Ekonomi

Covid-19 ger starkt reducerad verksamhet men fasta kostnader är kvar. Glädjande nog kommer nya stödjande medlemmar. Vår vädjan om extra bidrag från besökare,  medlemmar, och andra har gett mycket bra respons. Föreningen tar fortfarande tacksamt emot ekonomiskt bidrag, stort eller litet.


Bankgiro 952-1949    Swish 123 551 62 81

Tel 072-5044168  /  0640-44168 


Sommarprogram

2019

2019

Vi söker Ångbåtsmaskinist!


Behörighet för minst 88kW maskin.

Arbetet är ideellt.

Föreningen bekostar resa med tåg samt boende.

Vänligen kontakta oss vid intresse.


072-504 41 68  /  0640-441 68

info@angarenostersund.com

PRESSRELEASE

2021-05-11

 

Arvesund blir högskoleort

 

Föreningen Bevara Ångaren Östersund (FBÅÖ) blev 10 maj 2021 godkänd som utbildare i ångtekniskt påbyggnadsblock TF75. Utbildningen är en högskoleutbildning på 10,5 hp och syftar till behörighet som ångbåtsmaskinist.

Det finns en skriande brist på maskinister med ångbehörighet och FBÅÖ beslöt därför att undersöka om vi hade förutsättningar att genomföra utbildningen i egen regi. Det godkännande som vi nu fått från Transportstyrelsen visar att så var fallet.

Första kursen har redan börjat sina studier och praktik, vi räknar med en examen till hösten.

Mycket arbete återstår innan våra studenter får sin behörighet (som även kräver en hel del sjöpraktik) men med denna kurs är det i vart fall möjligt att förvärva den examen som är grunden för en framtida behörighet.

 

För ytterligare info

Föreningen Bevara Ångaren Östersund

Björn Wickström

bjowic@gmail.com

0761001488

Bokas under egen flik


Här har vi samlat våra bilder.

Ta en titt i vårt bildgalleri.

Stöd vårt arbete, bli medlem!

Medlemsavgift 150 kr, familjemedlemsskap 200 kr

Betala gärna till Bankgiro 952-1949